Moxa therapie

Wat is Moxa therapie?
Moxa therapie is een oud onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Een sigaar van moxa wordt boven de huid gehouden om het lichaam te verwarmen. De warmte van de moxa dringt diep door tot in de acupunctuurpunten en zal daar de energiestroom ofwel Qi (energie) stimuleren. De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Bij met name klachten waar een vorm van koude, leegte of blokkade naar voren komt en bij ernstige vermoeidheid, blessures (kneuzingen en verstuikingen) en gewrichtspijnen kan moxa therapie een heilzame werking hebben.

Moxa therapie is een aanvulling op een tuina-massage behandeling. In plaats van moxa kan van een moxalamp, met dezelfde verwarmende eigenschappen, gebruik worden gemaakt.


2012 Massagepraktijk Adisa  |  06 23 22 11 31  |  info@massagepraktijkadisa.nl