Reiki behandeling

Wat is Reiki?

Reiki is een natuurlijke en eenvoudige methode om energie over te brengen op mens, dier of andere levende wezens. Het Japanse woord Reiki betekent "universele levensenergie". Universeel geeft aan dat die energie altijd en overal om ons heen is. Je ziet het niet net zoals bijvoorbeeld de wind. Wind geeft energie dat kun je alleen zien doordat het iets in beweging zet (bijvoorbeeld een molen), maar de energie zelf kun je niet zien. Net zoals zonne-energie. Wij weten dat je energie krijgt door zonnestralen op te vangen met je huid, maar de energie zelf kun je niet zien. Die universele energie zit dus altijd overal om ons heen.

Wat doet een Reiki behandeling?
Het stimuleert het zelf herstellend vermogen. Als ik mijn handen op iemand leg, gaat deze persoon warmte ervaren (dit is energie). Het lichaam gaat ontspannen. Als het lichaam kan ontspannen kunnen de afvalstoffen beter afgevoerd (spierspanning wordt minder) worden en hersteld het lichaam.

Hoe wordt het gegeven?
Door middel van handoplegging wordt de energie doorgegeven. Kleding kan worden aangehouden.

Wanneer een Reiki behandeling?
Bij pijn, bij blokkades in het lichaam, emotionele problemen, tijdens behandeling van ziektes (in overleg met behandelend arts), in de laatste levensfase, dementie, onrust, slaapproblemen, verdriet, enzovoort.

Wil je weten of het in jouw situatie ook kan, neem dan contact op. Reiki is nooit een vervanging van een reguliere behandeling.

2012 Massagepraktijk Adisa  |  06 23 22 11 31  |  info@massagepraktijkadisa.nl  |